تنفر

سلامتیه تنهاییم که هر وقت بهش خیانت کردم باز برگشت پیش خودم!!

آبان 92
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست