؟؟؟؟؟

متنفرم از عشق هایی که

مثه حلقه های دود سیگار اول بزرگ میشه

و بعد محو....

/ 1 نظر / 20 بازدید
دیبا

(._.)[افسوس]